Kontakt:

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa

 

Adres korespondencyjny

ul. Osmańska 12

02-823 Warszawa

 

Telefon, faks, e-mail

tel: +48 22 345 93 00

faks: +48 22 345 93 01

e-mail: teva.polska@teva.pl

 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000160077, NIP: 525-22-70-954, Regon: 015472115

Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 zł (wpłacony w całości)

 

Jeżeli masz pytania lub uwagi do produktu, kieruj je na:

teva.polska@teva.pl

Jeśli chcesz zgłosić działanie niepożądane:

kliknij tutaj >>

 

PO/HPT/14/0001a