Kontakt

Dane kontaktowe

Dystrybutor:
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Adres korespondencyjny:
ul. Osmańska 12
02-823 Warszawa

tel: +48 22 345 93 00
faks: +48 22 345 93 01
e-mail: teva.polska@teva.pl

Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000160077
NIP: 525-22-70-954
Regon: 015472115

Wysokość kapitału zakładowego
1 000 000,00 zł
(wpłacony w całości)

W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu preparatu Hepatil, prosimy o zgłoszenie go firmie Teva